دستورالعمل به روز رساني پورتال دستورالعمل به روز رساني پورتال

دستورالعمل به روز رساني پورتال

مدیریت فرودگاه شهدای اراک

محتوي اطلاعاتي ارائه شده در پورتال مدیریت فرودگاه  شهدای اراک در صفحات و ماژولهاي مختلف داراي ماهيت اطلاعاتي مختلف بوده و برنامه به روز رساني آن به شرح زير است:

  1. اطلاعات آنلاين : اطلاعاتي نظير سامانه اعلان پرواز ، سامانه IFPS و نتايج نظرسنجي كه محتوي آن از بانك اطلاعاتي دستگاه و به صورت آنلاين و بدون وقفه به روز رساني مي شود  و زمان به روز رساني آن در سامانه به طور اتوماتيك درج مي گردد.
  2. اطلاعات روزانه : اطلاعاتي نظير برنامه پرواز هفتگي كه به صورت روزانه و براي 24 ساعت آينده به روز رساني شده و درج تاريخ بر روي آن نشانگر زمان معتبر بودن آن است.
  3. اطلاعات و زير پورتالهاي دوره اي : اطلاعاتي نظير پورتال حج و پورتال نوروزي كه در برهه زمانهاي مشخص در سايت فعال مي گردد.
  4. اطلاعات با دوره زماني كوتاه : اطلاعاتي نظير اخبار و اطلاعيه ها ، گزارش تصويري ،‌آمار واطلاعات و ... كه به صورت دوره اي و به محض دريافت اطلاعات به روز رساني مي گردد و زمان درج آن به صورت سيستمي درج مي شود.
  5. اطلاعات با دوره زماني متوسط: اطلاعاتي نظير قيمت كالا و خدمات ،‌تلفن هاي تماس و ... كه به صورت مستمر رصد شده و در زمان دريافت اطلاعات جديد به روز رساني شده و تاريخ به روز رساني آن در زير آن درج مي گردد.
  6. اطلاعات با دوره زماني بلند مدت: اطلاعاتي نظير معرفي فرودگاه و خدمات و امكانات ارائه شده كه در زمان تغيير اساسي در محتوي اطلاعاتي به روز رساني مي گردد.

به دليل حايز اهميت بودن سرويس مستمر پورتال رصد تحت سرويس بودن پورتال به صورت مستمر انجام شده و در صورت بروز مشكل در اسرع وقت مرتفع و بارگذاري مي گردد.