نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

 

 

 

 

شماره تماس اطلاعات پرواز در داخل استان :199

شماره تماس اطلاعات پرواز از خارج استان  :199

 

enlightenedمیز خدمت حضوری در فرودگاه شهدای اراک enlightened

" میز خدمت حضوری شماره یک در رابطه با مسافران در سالن ترمینال به شماره تماس  (38868092) 

و میز خدمت حضوری شماره دو در قسمت اداری  با شماره تماس (38868000)در رابطه با امور اداری ، بازرگانی و مالی و عملیاتی فرودگاه مستقر میباشد."

 

آخرین بروزرسانی :1399/12/29