نمایش محتوا نمایش محتوا

راهكارهاي ثبت شكايات با موضوعات فرودگاهي :

  1. ثبت درسامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي وزارت راه و شهرسازي) 
  2. ثبت درسامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري (چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي و يا آژانس هاي مسافرتي مي باشد) 
  3. ارسال پيامك به سامانه پيامكي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به شماره 10007069
  4. ثبت شكايت به طور مستقيم از طريق فرودگاه شهدای اراک :
    1. ثبت در سامانه تلفن گوياي فرودگاه به شماره 199
    2. تحويل نمودن شكايت مكتوب به كانتر ميز خدمت واقع در سالن پروازي
    3. ثبت درخواست در فرم زير و دريافت كد رهگيري :