نمایش محتوا نمایش محتوا

با توجه به اینکه از شیوه های موثر مبارزه با فساد اداری ، بهره گیری از نظام نظارت همگانی است،  بر این اساس در راستای اجرایی نمودن ماده 8 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری و با هدف دریافت مستقیم و بدون واسطه گزارشات مردمی ، ضمن رعایت اصل محرمانگی ، سامانه دریافت گزارشات مردمی از طریق پست الکترونیکی arzyabi_amalkard@airport.ir  برنامه ریزی گردیده است .

شهروندان گرامی می توانند از این طریق گزارشات خود را جهت پیگیری انعکاس دهند.

یا از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایند.

https://www.airport.ir/357

تاریخ بروزرسانی:11-04-1400