اطلاعات پروازی اطلاعات پروازی

 

اطلاعات پرواز  199 08638868000
مرکز تلفن   08638868000

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

fids.airport.ir