تصاویر پارکینگ عمومی تصاویر پارکینگ عمومی

پارکینگ پارکینگ

فرودگاه اراک  داراي يك پاركينگ روباز مقارن ترمينال داخلي با ظرفيت پذيرش   دستگاه خودرو آماده سرويس دهي به مسافرين محترم مي باشد.

 

1-ورودی 9500 ریال و هر ساعت اضافه 5000 ریال توقف شبانه روزی 45000 ریال بعد از 2 شبانه روز 50000 ریال بیش از 4 شبانه روز  55000 میباشد.(از 1 تا 7 ساعت،توقف ساعتی و از 7 تا 24 ساعت ، شبانه روزی محاسبه میشود).

2-خودرو فقط به آورنده قبض تحویل میگردد

3-در چهارچوب بیمه کشور به دلیل عدم کنترل در بدو ورود پارکینگ هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به بدنه اتومبیل یا سرقت وسایل داخل و چادر آن ندارد.

4-قبضی که خط خورده باشد مورد قبول نیست .

5-در صورت نیاز ارائه ی کارت ماشین یا سند مورد نیاز میباشد.

6-در صورت گم شدن قبض تایید نیروی انتظامی الزامیست.