خدمات الکترونیک خدمات الکترونیک

 

خدمات الکترونیک فرودگاه شهدای  اراک

شماره مدیریت فرودگاه شهدای اراک: 38868000

شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت  توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051753000 ارائه خدمات ترافيک هوائي کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051754000 ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر غیرالکترونیکی    
13051755000 ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي   غیرالکترونیکی    
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسي   غیرالکترونیکی    
13051757000 اعلان پرواز     کاملاً الکترونیکی 02163148187
 
 

مترو

 

اتوبوس

 

تاکسی   

               

                                                                

 

اجاره خودرو

توصیه های امنیتی

 

                 اتوبوس                            

                        مناقصه و مزایده

 

                                                                                                          مترو

انتقادات و پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

تاکسی

دفاتر شرکت های هواپیمایی

 

                                              

 خط مشی شرکت فرودگاه ها

                                  

اتوبوس