نمایش محتوا نمایش محتوا

مراجعین محترم، باسلام و احترام؛ خواهشمندیم جهت ارائه شکوائیه خود درخصوص مسائل فرودگاهی از یکی از روش های ذیل اقدام فرمائید:
1 - ارائه شکوائیه کتبی به یکی از دفاتر ذیل                              

                                                                                   
2 - استفاده از صندوق های رسیدگی به شکایات در سالن ترمینال وساختمان اداری با ذکر نام ، نام خانوادگی، کدملی و شماره همراه
3 - ثبت شکایات در سایت فرودگاه اراک به آدرس https://arak.airport.ir/complaints
4 - ثبت شکایات در سایت شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران به آدرس به آدرس https://www.airport.ir/complaints
5 - ثبت شکایات در سامانه سامد به آدرس www.saamad.ir
6 - ثبت در سامانه شهراه به آدرس www.shahrah.mrud.ir
7 - ثبت در سامانه شکایات سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس www.cao.ir
8 - ارسال پیامک به شماره (درحال اقدام)
9 - بیان شکوائیه در سامانه تلفن گویای فرودگاه به شماره (درحال اقدام)