معرفی معرفی

معرفي

براساس معيارها و مقررات ملي و بين المللي حاكم بر استمرار خدمت رساني مطلوب، ايمن و مطمئن در صنعت هوانوردي و حمل و نقل هوايي راهبري، مديريت، نگهداري و توسعه فرودگاه ها،سامانه هاي هوانوردي كشور ومديريت ترافيك هوايي كشور به عنوان مهمترين اركان زيرساختي  اين صنعت در جمهوري اسلامي ايران بر عهده شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است كه يكي از شركتهاي اصلي وزارت راه و شهرسازي محسوب مي شود.

اين شركت كه در سال 1370 تاسيس شده داراي114راه هوايي به طول بالغ بر 65000كيلومتردر فضاي كشور، مركز مجهز مديريت و كنترل ترافيك هوايي،25 ايستگاه ارتباطی کنترل از راه دور هواپيماها با مركز مديريت كنترل پروازهاي كشور((RCAG،  54 فرودگاه مسافربری آماده خدمت شامل 20 فرودگاه داخلي،25 فرودگاه مرز هوايي و9 فرودگاه بين المللي با حدود 16 ميليون مترمربع فضاي ترمينالي، باند و سطوح پروازي، ساختمانهاي مختلف فرودگاهي و حدود 9 ميليون متر مربع معابر، فضاي سبز، پاركينگ و سايرفضاهای خدمات به مسافرین ، 103 دستگاه کمک ناوبری هواپیما در کریدورهای هوایی و فرودگاه ها(NDB  ، VOR ،DVOR)، 81 دستگاه فاصله یاب هواپیما (DME) ،  23 سیستم هدایت و فرود هواپیما( ILS) و22 دستگاه رادار ( psremssr )  600 دستگاه ارتباطی برج مراقبت پرواز، بازرسي وكنترلي و تجهيزات ترمينالي ديگر مانند دستگاه هاي ايكس ري، گیت وی،جابجایی بار،سیستم روشنایی باندهای پروازی، کمک بصری هواپیما،ماشينهاي ايمني زميني،ارتباط شبكه اختصاصي ديتاي هوانوردي  AFTN/AMHS   در سطح كشور و منطقه با 7 مدار بين المللي، 34 فرودگاه و 18 شركت هواپيمايي و ميزان مبادله سالانه حدود هفتاد ميليون پيام و... به همراه نيروي انساني متخصص و ماهر  منابع زيرساختي مهم و حياتي حمل و نقل هوايي كشوراست.

شركت فرودگاه ها از نيمه دوم سال 1383 با اصلاح اساسنامه خود از طريق هيات محترم وزيران در قالب شركت مادر تخصصی فرودگاههای کشور ساماندهي شده و  درنیمه دوم سال 1394  با تصویب هیات دولت وتایید شورای نگهبان به شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تغییر نام و نسبت به ايفاي وظايف و ماموريتهاي خود اقدام مي كند.