اطلاعات تماسهاي فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

38868000

2

نمابر

38869002

3

روابط عمومي

38868000

4

دفتر مدير كل

38868002

5

اطلاعات پرواز(از اراک)

199

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

38861071-72

2

يگان حفاظت (سپاه)

38861060

4

بانك ملي

در حال آمادسازی

5

گذرنامه

33689337

7

تاكسيراني

در حال آمادسازی

8

پاركينگ

در حال آمادسازی

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

02146624427

2

اتا

0214855

3

آسمان

02166002810

4

ايران ايرتور

02189317805

5

تابان

02144696517

6

كاسپين

02144535052

7

ماهان

02148384848

8

نفت

02144641755

9

زاگرس

02144081268

10

كيش اير

02148681014

11

قشم اير

02147990000

شركت هواپيمايي خارجي

12

تركيش اير

02123546

13

العراقيه

02188804617

14

فلاي دبي

02125964000

شركتهاي هندلينگ كننده

15

خدمات هوايي ايران اير

02146624427

16

خدمات هوايي سامان

02161101

17

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

02189776965