برنامه اطلاعات پروازی برنامه اطلاعات پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

کانال ارتباطی سروش کانال ارتباطی سروش

میز خدمت الکترونیک میز خدمت الکترونیک

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۱۲ آذر ۱۳۹۷

افتتاح خط هوايي تهران - اراک - تهران

اولين پرواز مسير هوايي تهران - اراک و بالعکس توسط شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
۲۱ آبان ۱۳۹۷

شروع مانور عمليات زمستاني

با نزديک شدن به فصل زمستان شروع مانور عمليات زمستاني فرودگاه اراک انجام پذيرفت
۱۸ مهر ۱۳۹۷

جلسه بررسي ظرفيتهاي باري فرودگاه اراک

جلسه بررسي و استفاده از ظرفيتهاي موجود فرودگاه اراک در راستاي توسعه صادرات غير نفتي استان
۱۷ مهر ۱۳۹۷

افتتاح ساختمان دژباني پليس فرودگاه اراک

افتتاح ساختمان دژباني پليس فرودگاه اراک