برنامه اطلاعات پروازی برنامه اطلاعات پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

نوروز 97 نوروز 97

اخبار فرودگاه
۲۱ آبان ۱۳۹۷

شروع مانور عمليات زمستاني

با نزديک شدن به فصل زمستان شروع مانور عمليات زمستاني فرودگاه اراک انجام پذيرفت
۱۸ مهر ۱۳۹۷

جلسه بررسي ظرفيتهاي باري فرودگاه اراک

جلسه بررسي و استفاده از ظرفيتهاي موجود فرودگاه اراک در راستاي توسعه صادرات غير نفتي استان
۱۷ مهر ۱۳۹۷

افتتاح ساختمان دژباني پليس فرودگاه اراک

افتتاح ساختمان دژباني پليس فرودگاه اراک
۱۷ مهر ۱۳۹۷

همکاران فرودگاهي در هفته نيروي انتظامي به ديدار سردار عزيزي فرماندهي نيروي انتظامي استان مرکزي رفتند

همکاران فرودگاهي در هفته نيروي انتظامي به ديدار سردار عزيزي فرماندهي نيروي انتظامي استان مرکزي رفتند

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال اراک از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟