خبر خبر

جلسه بررسي و افزايش پروازهاي عتبات با سرمايه گذار خارجي

روز گذشته جلسه ای جهت پیگیری و افزایش پروازهای عتبات از فرودگاه اراک با حضور مدیرکل سازمان حج و

زیارت و سرمایه گذار خارجی در دفتر مدیریت فرودگاه برگذار گردید .

در این جلسه سرمایه گذار پس از بازدید از واحدهای مختلف فرودگاه ، این فرودگاه را بسیار عالی و اکتیو ارزیابی

کرد و درخواست تسریع در روند عملیاتی شدن این پروازها را داشتند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد