خبر خبر

جلسه کميته تسهيلات فرودگاهي
اولين جلسه کميته تسهيلات فرودگاهي

اولین جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی فرودگاه اراک با حضور مسئولین مرتبط در دفتر مدیر فرودگاه اراک تشکیل

گردید .

در این جلسه که نماینده شرکت هواپیمایی آسمان ، نماینده اداره گذرنامه ، نماینده یگان پلیس و نماینده یگان حفاظت

هواپیمایی و مسئولین مرتبط فرودگاهی حضور داشتند تمامی مواردی که به بهتر شدن خدمات دهی به مسافرین

و تکریم مسافر را شامل میشد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد