خبر خبر

پرواز فلاي چک
انجام پرواز فلاي چک جهت کينگ
انجام پرواز فلای چک جهت وارسی دستگاهها ی کمک ناوبری و PAPI در فرودگاه اراک انجام پذیرفت .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد