خبر خبر

بازديد ذيحساب و مديرکل امور مالي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي از فرودگاه اراک

ذیحساب و مدیرکل امور مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی بازدیدی از روند امور و فعالیتهای

فرودگاه اراک بازدید بعمل آوردند .

در این بازدید آقای مهندس کرمی از واحدهای عملیاتی و اداری فرودگاه بازدید و از نزدیک بر روند اجرای

طرح ها و فعالیتها نظارت نمودند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد