خبر خبر

برقراري کلاسهاي آموزشي شرکت هواپيمايي پارسيس

در ادامه پیگیریهای بعمل آمده جهت شروع کلاسهای آموزشی هوانوردی و تفریحی شرکت هواپیمایی پارسیس از

فرودگاه اراک و با توجه به آخرین مکاتبات شروع این کلاسها از دو ماه آینده پیش بینی می گردد .

لازم به ذکر است که شروع این کلاسها در جهت رشد و شکوفایی صنعت هواپیمایی استان تاثیر به سزایی خواهد

داشت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد