خبر خبر

عمليات برف روبي
بارش اولين برف زمستاني در فرودگاه اراک

با بارش اولین برف زمستانی در فرودگاه اراک همکاران پرتلاش ایمنی زمینی با حضور در باند فرودگاه

 موفق به پاکسازی جهت ایمن شدن باند فرودگاه برای نشست و برخاست هواپیما شدند .

 

در این عملیات که حدود سه ساعت بطول انجامید کلیه پرسنل واحد ایمنی زمینی و آتش نشانی فرودگاهی 

حضور داشتند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد