خبر خبر

دومين جلسه جمع بندي اعتبارات
دومين جلسه جمع بندي اعتبارات
دومين جلسه جمع بندي اعتبارات

دومین جلسه جمع بندی اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی و جاری فرودگاه اراک در سال جاری

و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز سال آینده در دفتر مدیریت برگزار گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد