خبر خبر

کميته تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي
هفتمين جلسه کميته تسهيلات و تجهيزات فرودگاه اراک

هفتمین جلسه کمیته تسهیلات و تجهیزات فرودگاه اراک با حضور اعضاء در سالن جلسات فرودگاه  با دستور جلسه پیگیری مصوبات جلسات قبل و برنامه ریزی مسافرتهای نوروزی در ایام عید و ارائه هر چه بهتر خدمات به مسافران نوروزی تشکیل گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد