خبر خبر

جلسه شوراي حمل و نقل استان با ميزباني آزمايشگاه فني مکانيک خاک استان مرکزي
جلسه شوراي حمل و نقل استان
جلسه شوراي حمل و نقل استان با ميزباني آزمايشگاه فني مکانيک خاک استان مرکزي

جلسه شورای حمل و نقل استان مرکزی با میزبانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تشکیل گردید :

در این جلسه که با حضور اعضا شورای حمل و نقل استان و با ریاست مهندس شارقی تشکیل گردید ، در 

خصوص برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای سفرهای نوروزی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر 

گردید تمام امکانات لازم برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مسافران نوروزی مهیا و تدارک دیده شود و در 

پایان اعضاء از قسمتهای مخلف آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بازدید بعمل آوردند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد