خبر خبر

اولين جلسه هماهنگي پروازهاي فرودگاه اراک با دفاتر آژانسهاي هواپيمايي
اولين جلسه هماهنگي پروازهاي فرودگاه اراک در سال جديد با دفاتر آژانسهاي هواپيمايي در سالن جلسات فرودگاه اراک انجام پذيرفت

اولين جلسه هماهنگي پروازهاي فرودگاه اراک با دفاتر آژانسهاي هواپيمايي در سالن جلسات فرودگاه اراک تشکيل گرديد .

به گزارش روابط عمومی : ابتدا مدیر فرودگاه پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید به گزارشی از 

عملکرد سال گذشته پرداختند و در ادامه چشم انداز و برنامه های سال جدید را عنوان کردند و از دفاتر 

خواستار هماهنگی هر چه بیشتر در جهت رشد پروازهای فرودگاه اراک شدند .

در ادامه جلسه دفاتر آژانسهای هواپیمایی با اعلام نقطه نظرات خود و اعلام آمادگی به جهت همکاری در 

جهت توسعه پروازهای فرودگاه اراک ، جلسه با ختم صلوات پایان پذیرفت .

-------------------------------------
نظرات