خبر خبر

کارگروه توسعه فرودگاه اراک
ششمين جلسه کارگروه توسعه فرودگاه اراک
ششمين جلسه کارگروه توسعه فرودگاه با حضور دکتر زنديه وکيلي معاون هماهنگي عمراني استانداري مرکزي

ششمین جلسه کارگروه توسعه فرودگاه اراک :

این جلسه با حضور دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و مدیر کل

میراث فرهنگی و مدیرعامل شرکت مرکزی شمسا و مسئولین واحدهای مخلف فرودگاهی در سالن جلسات

فرودگاه تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی :محور صحبتهای این کارگروه و جلسه با بحث تاسیس و راه اندازی و رفع

موانع موجود در سر راه شرکت هواپیمایی آراز شروع گردید و مدیرعامل شرکت تازه تاسیس هواپیمایی

آراز با همراهی تیم فنی نسبت به طرحهای مد نظر و طراحی پروژه های عمرانی صحبت نمودند و

برنامه زمانبندی ورود اولین هواپیمای این شرکت به فرودگاه اراک را اعلام نمودند .

در ادامه جلسه بحث راه اندازی مجدد پرواز عتبات مطرح و مدیرعامل شرکت مرکزی شمسا نسبت به

برقراری این پرواز متعهد گردیدند و در ادامه به بحث راه اندازی پرواز تهران تا چند روز آینده با توجه

به توافقات و امضاء قرارداد ایران ایر پرداختند .

-------------------------------------
نظرات