خبر خبر

گراميداشت هفته نيروي انتظامي
به مناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي مدير فرودگاه در ديداري از اين عزيزان قدرداني نمودند .

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از زحمات این عزیزان ، مدیر و پرسنل  فرودگاه به 

همراه فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی در دیداری از تلاش و زحمات این عزیزان در برقراری امنیت و 

آرامش در کشور و به خصوص فرودگاهها قدردانی نمودند .

-------------------------------------
نظرات