خبر خبر

برگزاري کلاس آموزشي امر به معروف و نهي از منکر
برگزاري کلاس آموزشي امر به معروف و نهي از منکر در فرودگاه اراک

برگزاری کلاس آموزشی امر به معروف و نهی از منکر ویژه همکاران فرودگاهی در نمازخانه اداری بعد 

از اقامه نماز و ظهر و عصر برگزار گردید .

-------------------------------------
نظرات