خبر خبر

همکاران فرودگاهي در هفته نيروي انتظامي به ديدار سردار عزيزي فرماندهي نيروي انتظامي استان مرکزي رفتند
همکاران فرودگاهي در هفته نيروي انتظامي به ديدار سردار عزيزي فرماندهي نيروي انتظامي استان مرکزي رفتند

در ایام گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و بپاس قدردانی از زحمات این عزیزان مدیریت و همکاران 

فرودگاهی و پرسنل یگانهای پلیس و حفاظت هواپیمایی به دیدار سردار عزیزی فرماندهی نیروی 

انتظامی استان مرکزی رفتند .

-------------------------------------
نظرات