خبر خبر

افتتاح ساختمان دژباني پليس فرودگاه اراک
افتتاح ساختمان دژباني پليس فرودگاه اراک

در ایام گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ساختمان دژبانی پلیس فرودگاه اراک افتتاح و از زحمات 

سرو قامتان پلیس تجلیل و قدردانی بعمل آمد .

-------------------------------------
نظرات