خبر خبر

گراميداشت سالروز ورود حفاظت هواپيمايي به صنعت
گراميداشت سالروز 5 دي
به مناسبت گراميداشت سالروز ورود سپاه حفاظت هواپيمايي به صنعت هوانوردي با برگزاري همايشي از زحمات اين عزيزان با اهداء تقديرنامه تجليل به عمل آمد

برگزاری همایش گرمیداشت سالروز 5 دیماه و ورود سپاه حفاظت به صنعت هواپیمایی با حضور جناب 

سرهنگ گلشن زاده جانشین فرماندهی سپاه استان و مدیران کل و کارکنان فرودگاه اراک و اهداء تقدیرنامه 

به این عزیزان .

-------------------------------------
نظرات