خبر خبر

مراسم گراميداشت روز جهاني کارگر در فرودگاه اراک
طي مراسمي از کارگران و زحمتکشان عرصه کارگري در فرودگاه اراک تقدير بعمل آمد .

مراسم گرامیداشت روز کارگر با اهداء لوح تقدیر و انتخاب و تقدیر از کارگر نمونه توسط مدیر فرودگاه همراه

با تقدیر از همکارانی که با فقالیت و حضوری چشمگیر در کمک و امداد رسانی به همکاران فرودگاه خرم آباد

تلاش کردند .

-------------------------------------
نظرات