اخبار اخبار

۳۰ آذر ۱۳۹۵
جرای مانور طرح اظطراری محدود در فرودگاه اراک با حضور ارگانهای مستقر داخلی و فوریتهای پزشکی استان
۲۹ آذر ۱۳۹۵
جلسه هم انديشي با مديرکل و کارشناسان هواشناسي استان در دفتر مديريت فرودگاه اراک
۲۹ آذر ۱۳۹۵
جلسه مانور دورميزي طرح اظطراري در آذرماه 95
۲۴ آذر ۱۳۹۵
جلسه بررسي مشکلات و راهکارهاي موجود در جهت ارتقاء سطح کيفي
۲۴ آذر ۱۳۹۵
جلسه بررسي مشکلات و راهکارهاي موجود در جهت ارتقاء سطح کيفي
۲۳ آذر ۱۳۹۵
سومين جلسه سرمايه نيروي انساني در دفتر مديريت
۱۵ آذر ۱۳۹۵
سومّين جلسه داخلي کميته ايمني فرودگاه اراک در دفتر مديريت برگزار گرديد .
۱۵ آذر ۱۳۹۵
به علت تداخل پرواز با زمان ظهر شرعي اقامه نماز ظهر و عصر در سالن ترمينال برگزار گرديد .
۴ آذر ۱۳۹۵
روز گذشته تست زمستاني دستگاه دي آيس توسط همکاران واحد ايمني فرودگاه انجام پذيرفت .
۴ آذر ۱۳۹۵
جلسه هماهنگي با حضور مسئولين درگير در امر پرواز عتبات در دفتر مديريت فرودگاه اراک برگزار گرديد .
۴ آذر ۱۳۹۵
روز گذشته در نمازخانه اداري جلسه هماهنگي برنامه هاي اجرايي هفته بسيج با حضور اعضاء تشکيل گرديد .
۴ آذر ۱۳۹۵
قرائت زيارتنامه اربعين به مناسبت اربعين حسيني قبل از اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه اداري فرودگاه اراک برگزار گرديد .
۴ آذر ۱۳۹۵
سومين جلسه ستاد اقامه نماز با حضور اعضاء ستاد در دفتر مديريت فرودگاه تشکيل گرديد.
۴ آذر ۱۳۹۵
اعضاء شوراي اسلامي کلانشهر اراک با حضور در فرودگاه اراک و طي جلسه اي در دفتر مديريت از پروژه هاي در حال انجام فرودگاه بازديد نمودند .
۴ آبان ۱۳۹۵
تغييرات لازم و فضاسازي مورد نياز جهت انجام پروازهاي عتبات
۳۰ مهر ۱۳۹۵
هفتمين جلسه مشترک کميته مقابله با مواّد مخدر در فرودگاه اراک
۳۰ مهر ۱۳۹۵
برگزاري مراسم پر فيض زيارت عاشوراي حسيني در نمازخانه اداري فرودگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۵
جلسه مشترک واحدهاي عملياتي با هدف هماهنگي هر چه بيشتر
۳۰ مهر ۱۳۹۵
به مناسبت عيد سعيد و بزرگ شيعيان ، مسابقه اي تحت عنوان غدير در فرودگاه اراک برگزار گرديد .
۱۵ مهر ۱۳۹۵
آقاي مهندس زماني قمي استاندار محترم مرکزي به همراه هيئت همراه از فعاليتهاي عمراني فرودگاه بازديد نمودند .